موزاییک پرسی ساده 30*30

620,000 

موزاییک گرانیتی پرسی ، ابعاد 30 *30 ، هر متر مربع 62.000 تومان