موزاییک پرسی سیمان سیاه 30*30

موزاییک گرانیتی (سیمان سیاه) ابعاد 30*30 ، هر متر مربع 57.000 تومان