سنگ طرح رودخانه

قیمت اصلی 1,500,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1,450,000 ﷼ است.