بتن اکسپوز کف 120*60 – مسلح به مش فلزی

2,670,000 

تایل بتن اکسپوز ابعاد 120*60- مسلح به اسکوپ فلزی