سنگ مصنوعی طرح تارکان

1,350,000 

سنگ طرح تارکان
در رنگهای سفید،طلایی،طوسی،قهوای و…درطیف رنگی دلخواه مشتری تولید میشود.
قیمت براساس متر مربع میباشد.