سنگ مصنوعی طرح تارکان

قیمت اصلی 1,400,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1,350,000 ﷼ است.

سنگ طرح تارکان
در رنگهای سفید،طلایی،طوسی،قهوای و…درطیف رنگی دلخواه مشتری تولید میشود.
قیمت براساس متر مربع میباشد.