سنگ طرح پارسه

1,450,000 

سنگ طرح پارسه
اندازه ۴۰×۶۰
در رنگهای سفید ،قرمز،طوسی،قهوای،مشکی،و…رنگهای دلخواه مشتری گرامی.
قیمت براساس متر مربع میباشد.