تایل بتن اکسپوز 50*50 – مسلح به اسکوپ فلزی

790,000 

تایل بتن اکسپوز ابعاد 50*50 – مسلح به اسکوپ فلزی