سنگ طرح رز

1,450,000 

سنگ نمای داخل در رنگهای متنوع با قیمت مناسب نسبت به اجناس مشابه